VÄLKOMMEN

Mottagning för psykoterapi, parterapi, familjerådgivning och psykologutredningar på Kungsgatan 84.
Kontakta mig för frågor och tidsbokning.

Love Grahn

Jag är legitimerad psykolog med flerårig erfarenhet av utredning och behandling av såväl par, familjer som enskilda. Sedan 2013 bedriver jag privatpraktik.

Min styrka som psykolog är en enveten nyfikenhet på medmänniskor och hur tidigare erfarenheter format det man står inför idag. I samtalen läggs fokus både på det som är aktuellt och att förstå det i ljuset av levnadshistorien. En varaktig förändring bygger på förståelse av den egna problematiken och att få syn på hur man samspelar med sin omgivning.

Metoden är i första hand psykodynamisk. I mina utbildningar har jag fördjupat mig i det relationella samspelet mellan psykolog och patient. En grundläggande tanke är att de problem man har i sitt liv kommer att gestalta sig också i terapirummet. Det ger konkret möjlighet i stunden att få fatt på de tankar och känslor som kopplas till problematiken, för att på så sätt förändra och komma vidare.

Jag erbjuder också adoptionsintyg och neuropsykologiska utredningar som t.ex. ADHD och asperger, i samarbete med specialistläkare i psykiatri.

love grahn profil

Mina utbildningar:

  • Psykologexamen från Stockholms universitet.

  • Pågående utbildning till legitimerad psykoterapeut vid Stockholms universitet.

  • Utbildning i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

  • Utbildning i flera erkända utredningsinstrument, bland annat ADOS, ADI-R och WAIS.

KONTAKTA MIG