Psykodynamisk psykoterapi


Psykodynamisk psykoterapi bygger på över hundra års forskning och erfarenhet av samtalsbehandling med personer som har det svårt i livet på olika sätt. Det finns många komponenter som är avgörande för att psykodynamisk behandling ska bli så bra och verksam som möjligt.
Här nämner jag några aspekter som ligger mig närmast:

Terapeutisk allians: att kunna lita på sin psykolog, känna att han vill mig väl och att vi jobbar mot samma överenskomna mål.

Terapeutisk ram: att rummet och tiden är vigda åt det vi ska göra. Det är patientens tid och patientens vilja som styr. Inget annat. Tilliten till psykologen bygger mycket på tystnadsplikten – vet du som patient att inget lämnar rummet kommer du ha lättare att lyssna till bara dig själv och kunna sätta ord på hur du egentligen känner och tänker.

Det omedvetna: varför tänker jag som jag tänker, varför känner jag som jag känner och varför gör jag som jag gör? Ofta finns det omedvetna drivkrafter som kommer i konflikt med de medvetna. Man kan inom ramen för psykoterapi försöka undersöka alla varför. Får man svar och förståelse hjälper det till att acceptera, förändra och komma vidare.

Överföringsfenomenet: de bekymmer man upplever i relation till andra kommer gestalta sig också i terapirummet.


Forskningen visar att psykodynamisk psykoterapi av olika former har bevisat god effekt vid en rad olika problem, bland annat depression, ångest och personlighetsproblematik.

Hur många sessioner man behöver är individuellt. Ibland räcker tre orienterande samtal eller fokuserad korttidsterapi, andra har behov av längre kontakter. En behandlingssession är cirka 45 minuter och grundpriset 950:-.

Läs mer om psykodynamisk terapi HÄR


EMDR


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en fokuserad manualbaserad terapiform för traumabearbetning baserad på ögonrörelser. I behandlingen får patienten återberätta traumat under trygga former och samtidigt röra ögonen i ett visst mönster, så kallad bilateral stimulering.
EMDR har bevisat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom – PTSD.
Kontakta mig för behandlingsupplägg och prisuppgift.
Läs mer om EMDR HÄR