Adoptera

Givarländerna ställer olika typer av krav på intygets utformande och vad det ska innefatta. Jag har stor utredarerfarenhet och kan administrera en rad olika psykologiska tester.

Kontakta mig för mer information och prisuppgift.