Tillstånden ADHD/ADD och autismspektrumstörning – aspergers syndrom och autism – har blivit alltmer uppmärksammade de senaste åren. Att leva med problematiken utan rätt behandling och insatser innebär ofta stort lidande för den enskilde och dess omgivning. I samarbete med specialistläkare i psykiatri erbjuder jag olika typer av utredning för unga, från 16 års ålder, och vuxna, med korta väntetider. Jag tar också emot för begåvningsbedömning (IQ-test).


Hur går det till?

Vi träffas för ett längre inledande samtal, gärna tillsammans med en anhörig, där vi systematiskt går igenom hur problemen ser ut idag och hur de sett ut tidigare i livet. Är det motiverat att gå vidare med utredning bestämmer vi tider för psykologisk testning, fördjupad intervju, skattningsskalor och läkarbedömning.


Psykologisk testning är viktig dels för att kunna ställa rätt diagnos, dels för att se vilka styrkor och svagheter man bär på. Detta kommer vara till stor hjälp när man ska planera vidare insatser efter utredningens avslut.

Efter utredningen ställer jag samman ett psykologutlåtande och läkaren ett läkarintyg. Vi ser också till att få iväg remiss till rätt vårdinstans om du inte vill ha den fortsatta kontakten privat.

Tidsåtgång från första samtal till utlåtande och återkoppling är cirka fyra veckor.

Vad kostar det?

Kontakta mig för mer information och offert.
Jag följer praxis för neuropsykiatrisk utredning. Läs mer HÄR