Vad betyder titlarna?


Legitimerad psykolog är specialist på psykologi i bred bemärkelse. Psykologlinjen är en femårig universitetsutbildning där man studerar människans psykologi ur individ-, grupp- och organisationsperspektiv. I utbildningen ryms också psykoterapiutbildning och utbildning i test- och utredningsmetodik. Efter examen arbetar man ett år under intensiv handledning som olegitimerad psykolog för att sedan kunna ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Legitimerad psykoterapeut är den som har examen från godkänd påbyggnadsutbildning i psykoterapi för psykologer och psykiatriker samt präster och socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning.

Psykiatriker (specialistläkare i psykiatri) är den som efter läkarutbildning och AT vidareutbildat sig inom psykiatri.
Titlarna är skyddade enligt lag och innebär att man står under Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsens tillsyn.

Jag följer psykologförbundets yrkesetiska principer. Läs mer HÄR